Stichting BlijeGift  
 een blije gift geeft een blij gezicht.   

Anbi status.

Stichting BlijeGift is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Voor vragen hierover kan je contact opnemen met Annette Koopman via akoopman@blijegift.nl


ANBI RSIN: 857879753


ANBI Beschikking
Beschikking ANBI status stichting BlijeGift
Anbi (002).jpg (107.46KB)
ANBI Beschikking
Beschikking ANBI status stichting BlijeGift
Anbi (002).jpg (107.46KB)
 
E-mailen
Bellen